Bureau Johan

JOHAN

Profiel

JOHAN architectuur ontwerpt bijzondere gebouwen die gekenmerkt worden door een goede functionele indeling en een concretisering van de wensen én de beleving van de opdrachtgever.

JOHAN architectuur, gevestigd in IJsselstein – Utrecht, is opgericht in 2003 door Ir. Johan van der Woude. Hij is in 1998 Cum Laude afgestudeerd als architect aan de TU Delft voor de studie Bouwkunde richting Architectuur.

JOHAN architectuur heeft in de loop der jaren allround ervaring opgebouwd: interieurs, particuliere woningen, woningbouwprojecten, utiliteitsbouw, zorg en seniorenhuisvesting en kerkelijke centra.

JOHAN architectuur kan van initiatief tot en met realisatie adviseren, coördineren en mede ontwikkelen. Daarnaast behoren ook haalbaarheidsonderzoeken, stedenbouwkundige ontwerpen, uitvoeringsbegeleiding en kostenbewaking tot de werkzaamheden.

JOHAN architectuur is aangesloten bij de BNA

JOHAN

Werkwijze

Hij werkt vanuit een persoonlijke benadering samen met de opdrachtgever. De architect luistert vooral goed naar zijn of haar wensen en vertaalt deze in een optimaal ontwerp. Juist deze persoonlijke benadering geeft de opdrachtgever het vertrouwen dat zijn of haar belangen goed behartigd worden.

Typerend voor de ontwerpen van JOHAN zijn goede onderliggende structuren, die door de persoonlijke inbreng tot leven zijn gewekt. Uit de betrokkenheid bij en samenwerking met de opdrachtgever wordt een creatief idee geboren. Dat wordt samen met het functionele programma van eisen geïntegreerd tot een uniek ontwerp.

Juist deze vertaling van persoonlijke wensen in dat innovatieve, unieke ontwerp ontlokt de opdrachtgevers van JOHAN telkens weer de bevredigende reactie: ‘mijn wensen zijn vervuld!’.

Projecten

Erasmushove
Den Haag

Transformatie JUNO
Den Haag

Villa Homerus
Almere

Duinpoort 01
Almere

Strandvilla 05
Almere

Strandvilla 04
Almere

Strandvilla 01
Almere

Strandvilla 02
Almere

Strandvilla 03
Almere

Concept Woning
De OASE

Woningen
Hilversum

Woning
Woerden

Woning
Westerhaar

Woning
Tilburg

Woning
Culemborg

Woning
Almere

Woningen
Tilburg

Verbouwing
Vleuten

Kantoor
Den Dolder

Kantoor
Bilthoven

Dubbele Woning
Leidsche Rijn

Bakkerij
Schipluiden

Appartementen
Hilversum

De Boog
Almere

Woning
Woerden

Woning
Werkhoven

Woning
Den Haag

Woning
Breda

Woning
Bosch en Duijn

The Source
Zeewolde

The Rock Appartementen
Almere

Popschool
Locatie onbekend

Kerk
Culemborg

Kantoor
Maarn

Bakkerij
Echt

Bakkerij
Haastrecht

Appartementen
Well

Pampushout
Almere

Appartementen
Barneveld

37 Woningen
Boxtel

Contact met Johan

JOHAN

JOHAN

Edisonweg 18
3404 LC IJsselstein

Mobiel: +31 (0)6 46 04 63 95
Telefoon: +31 (0)30 63 65 369
Email: johan@johanarchitectuur.nl

BTW: 8502 43 798 B01
KVK: 51963949


Contact

Algemene Voorwaarden

JOHAN

Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011), Bond van Nederlandse architecten (B.N.A.) gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

De Nieuwe Regeling 2011

Toelichting op De Nieuwe Regeling 2011

Privacy

JOHAN
Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door JOHAN. Bij bezoek aan deze website kan de JOHAN gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via emailformulieren die u hebt ingevuld. JOHAN waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door JOHAN beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt de JOHAN informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van de JOHAN en gerelateerde derden en het uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het analyseren van gegevens voor statistische doeleinden en de werving van nieuwe medewerkers voor de Onderneming. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan de JOHAN.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de JOHAN website door links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop de Onderneming uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de met de JOHAN via johan@jesarchitectuur.nl

Wijzigingen Privacy Statement

JOHAN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

JOHAN
Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de gehele site of gedeeltes van de site op welke wijze dan ook voor commercieel gebruik te vermenigvuldigen, zonder schriftelijke toestemming van JOHAN.

Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de gegevens worden ontleend. JOHAN is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Bezoekers cq. gebruikers van de site van JOHAN kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Alle rechten en alle informatie op deze website berusten volledig bij JOHAN. JOHAN behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectueel- of industriëel eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van JOHAN.